Deze Website is online sinds 6 februari 2005.

Ontwerp en beheer: Marc Bijlsma Design.

Alle nieuwtjes omtrent Conny Vandenbos ontvangen via de Conny Vandenbos Mailinglist? Stuur een mailtje naar
info@connyvandenbos.com om je op te geven. Vragen en opmerkingen kunnen ook naar dit e-mailadres.DISCLAIMER

Op www.connyvandenbos.com worden ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd voor particuliere, niet-commerciële doeleinden, om een overzicht te geven van de rijke carrière van Conny Vandenbos dat voor iedereen toegankelijk is.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan www.connyvandenbos.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten op deze Website liggen bij Marc Bijlsma.
De foto's op deze website zijn afkomstig uit privé-bezit. De rechten van de foto's kunnen echter liggen bij anderen dan de maker van deze Website. Wanneer iemand meent de rechten van één of meerdere foto's te bezitten, en bezwaar heeft tegen het opnemen van de betreffende afbeelding(en) op deze Website, dan verzoeken wij diegene contact met ons op te nemen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marc Bijlsma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).


 


© 2005-2014 Vogelvrij Producties